Zwracamy się z apelem o udzielenie pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, jaki miał miejsce w dniu 08 stycznia 2017 r. w miejscowości Jarosławice. Pożar strawił budynek mieszkalny.  Apelujemy prosząc wszystkich, którzy mają możliwość przyjścia z pomocą poszkodowanym,  aby nie pozostali obojętni na los ludzi dotkniętych nieszczęściem.

Wpłaty można dokonywać na konto Gminy Żórawina nr:

52 95741028 2002 0013 0013 0177

z dopiskiem „Pogorzelcy Jarosławice”

Dziękujemy za okazanie dobrego serca.

Komentarze