Dostaliśmy list otwarty wraz z odpowiedzią na zamieszczone na stronie Gminy Żórawina pismo Pana Wójta od Mieszkańców Sołectwa Mędłów- publikujmy 

Liczyliśmy na podjęcie przez Wójta inwestycji, które były ujęte w planie budżetowym na rok 2017. Niestety wakacje minęły a o rozpoczęciu prac nad zagospodarowaniem terenu rekreacyjno – sportowego nic nie było wiadomo i nic nie było słychać.

Dlatego też w szybkim tempie udało nam się jeszcze we wrześniu przeprowadzić akcję informacyjną i około 100 indywidualnych wniosków Mieszkańców zostało złożonych do Gminy z prośbą, o jak najszybsze wykonanie zatoczki dla autobusów i placu zabaw.

Również nasze zebranie wiejskie kolejnymi wnioskami i uchwałami potwierdziło, jakie są priorytetowe potrzeby mieszkańców. Na zebranie zaprosiliśmy Pana Wójta – nie pojawił się, nie odpisał, nie zareagował. 

No a co z wnioskami… Pomimo, iż każdy z wniosków był indywidualny, podpisany i opisany adresem wnioskodawcy, odpowiedź otrzymaliśmy w formie otwartego posta na stronie gminnej:

http://www.gminazorawina.pl/aktualnosci/informacja-wojta-dotyczaca-inwestycji-na-terenie-wykupionych-dzialek-w-medlowie

Oczywiście w eleganckich słowach i w serii nieprawdziwych argumentów Pan Wójt grzecznie sugeruje, aby prace wykonać w kolejnym roku. Ba .. będzie dobrodusznie za tym głosował, aby włączyć nas do budżetu 2018. 
Nie poddajemy się.  Pan Wójt nie tylko otrzymał od nas pismo, w którym odnosimy się do jego co najmniej niejasnych tez i wyjaśnień, ale również ponownie wnioskujemy o :
– wykonanie prac w tym roku – plac zabaw, 
– włączenie do budżetu zatoczki dla autobusów
– przedstawienia nam wyjaśnienia co stanie się z ewentualnie niewykorzystanymi pieniędzmi z tegorocznego budżetu, jak również
– wnioskujemy o włączenie Mędłowa do planu inwestycji na lata 2017-2021. Jak na razie, nic w tym długoletnim planie dla nas nie przewidziano.
Ponadto w ciągu trzech dni zebraliśmy pod wnioskiem 170 podpisów mieszkańców (!). 
Przy okazji złożyliśmy drugi wniosek dotyczący poprawy komunikacji na trasie Żórawina – Wrocław. Tutaj aż 195 podpisów (!).
Oba pisma trafiły w piątek do Gminy jak i do sekretariatu Rady Gminy (oraz MPK Wrocław). 
Ze względu na to, ze Pan Wójt odpowiedział nam w sposób otwarty na stronie internetowej, pomyślałam, ze może i my powinniśmy poszukać możliwości ogłoszenia naszej odpowiedzi w Internecie. Jeśli istnieje tylko możliwość opublikowania treści naszego wniosku – pisma na stronie Żórawina Info, bardzo o to Państwa prosimy.
A my robimy swoje…. 🙂
W sobotę w tzw. czynie społecznym mieszkańcy samodzielnie naprawiali drogę dojazdową do wsi od strony Rzeplina, a potem jeszcze sprzątaliśmy teren pod infrastrukturę.”

PONIŻEJ ODPOWIEDŹ:

https://drive.google.com/file/d/0B7c4CdkjTBf-N1p5YnJFUGNYVFJRTTBycTQ3bFFLWjU0aVg0/view?usp=sharing

 

Komentarze