Chcę podziękować Urzędowi Gminy Żórawina (bo Urząd to moim zdaniem nie cała Gmina Żórawina) za tak wnikliwą analizę każdego artykułu- powiem więcej każdego SŁOWA ukazującego się na portalu zorawina.info….

To z jednej strony miłe, z drugiej frapujące…. a jak budujące….

Ale do rzeczy…

Urząd Gminy Żórawina złożył wniosek na DOFINANSOWANIE zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej na terenie Gminy Żórawina etap I -Mędłów, Rzeplin)”

w LIPCU 2016 roku

poniżej link z dokumentacją:

https://zitwrof.pl/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-poddzialania-4-2-2-gospodarka-wodno-sciekowa-zit-wrof/#1

wniosek przeszedł ocenę techniczną natomiast został

odrzucony

po ocenie merytorycznej o czym dowiedziałam się ze stron internetowych Serwisu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

I nic nie pomogły odwołania Urzędu Gminy Żórawina od decyzji Komisji OCENY PROJEKTÓW.

(dla mnie déjà vu przypominam sytuacje ze środkami dla Stowarzyszenia LIDER A4, teraz dofinansowanie wyposażenia Ośrodka Zdrowia Żórawina- nic tylko odwołania).

Przyczyną odrzucenia wniosku Urzędu Gminy Żórawina w skrócie była duża ilość błędów merytorycznych we wniosku  a dokumentację do wniosku przygotowała firma zewnętrzna.

Ale czy Urząd Gminy Żórawina nie powinien zweryfikować i poprawić błędów?

ALBO NIE ZAPŁACIĆ ZA TAK PRZYGOTOWANY DOKUMENT?

A może ciekawsze jest śledzenie i analizowanie artykułów portalu zorawina.info

SŁOWO PO SŁOWIE?

Ciekawe ile kosztowała ta pomoc firmy zewnętrznej w przygotowaniu tych dokumentów (bo to też jest tajemnica- mimo pytań na sesji i komisjach do dnia dzisiejszego nie otrzymałam od Urzędu Gminy Żórawina odpowiedzi a moim zdaniem warto by było się tym pochwalić).

MOIM ZDANIEM STRACONA SZANSA, CZAS (uciekł cały rok), KASA…. ale może to tylko mnie razi w oczy….

Możliwe, że Urząd Gminy Żórawina w czerwcu 2017 roku (a więc rok po pierwszym naborze) złożył nowy wniosek w ramach NOWEGO NABORU.

Miejmy nadzieję, że bez BŁĘDÓW, za które trzeba jeszcze słono płacić.

Na moje pytanie skierowane do Urzędu Gminy Żórawina z dnia 25.04.2017 r. oraz 24.05.2017 r. czy składamy wniosek w ramach nowego naboru do dnia dzisiejszego nie otrzymałam pisemnej odpowiedzi ale to też nie nowość.

———- Wiadomość przekazana dalej ———-
Od: Aga
Data: 25 kwietnia 2017 12:15
Temat:
Do: budzet@zorawina.pl, „UG Zorawina, Fundusze, T. Gracz” <fundusze@zorawina.pl>,
 Dzień Dobry,

Będziemy składać czy się podajemy?
 

Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa – Poddziałanie  4.2.2  Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF 
4.2.A Projekty dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy i/lub modernizacji  zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM , w tym:

  • sieci kanalizacji sanitarnej,
  • oczyszczalnie ścieków,
  • inwestycje w zakresie instalacji służących do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych (innego niż składowanie) – jako element projektu, inne urządzenia do oczyszczania,  gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków – jako element projektu.

  Do składania wniosków uprawnione są:

———- Wiadomość przekazana dalej ———-
Od: Aga
Data: 24 maja 2017 16:37
Temat: Coś składamy?
Do: „UG Zorawina, Fundusze, T. Gracz” <fundusze@zorawina.pl>
Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że zgodnie z aktualnym harmonogramem naboru wniosków, za 3 miesiące zostanie opublikowane ogłoszenie o naborze  w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego:


Działanie 4.5 – Bezpieczeństwo


4.5.C Projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys. mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami (przede wszystkim w zakresie zagospodarowania wód opadowych, w tym:• systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/ modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą


Planowany termin publikacji ogłoszenia o konkursie: 21 sierpnia 2017 r.


Do składania wniosków uprawnione są:


• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki podległe jst, w tym jednostki organizacyjne jst;
• administracja rządowa;
• organizacje pozarządowe.

Orientacyjna kwota alokacji: 1 292 500 EUR.

I JAKOŚ MI SIĘ WSZYSTKO KOJARZY ZE STARYM, DOBRYM SKECZE…. MIŁEGO OGLĄDANIA I REFLEKSJI…..

…….?

Komentarze