Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF przyznano Gminie Żórawina dofinansowanie w wysokości:

1 604 019,88 złotych

Projekt o nazwie „Dla przyszłości – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Żórawina”  zakłada między innymi doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne (od najprosztszych przyrządów po zaawansowane drukarki 3D), dodatkowe zajęcia dla uczniów z przedmiotów ścisłych, językowych, a także szkolenia dla nauczycieli. Realizacja zadań planowana jest na lata 2018 -2019.

Gratulujemy 🙂

Komentarze