W dniu 16 marca 2018 roku odbyło się posiedzenie  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Przestrzegania Prawa Rady Gminy Żórawina. Na powyższą komisję zostali zaproszeni wszyscy Radni Gminy Żórawina. Niestety zainteresowanie radnych tym zebraniem było mizerne, przybyli nieliczni, ale za to należy podkreślić obecność i aktywny udział trójki sołtysów.

Tematem jakim zajmowała się komisja było opiniowanie uchwały w sprawie podziału gminy nowe okręgi wyborcze.

W związku z nowelizacją Kodeksu wyborczego Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła uchwałę  w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze. Zgodnie ze zmianami w Kodeksie, wszystkie rady gmin zobowiązane są do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy – czyli do 1 kwietnia.

Na komisji przedstawiono obecnym trzy warianty opracowane przez Urząd Gminy nowego podziału gminy na okręgi wyborcze.  Zmiany okręgów wyborczych spowodowane są wzrostem liczby mieszkańców Karwian i Komorowic, co wymusza zgodnie z ustawą, przyznanie dodatkowego jednego mandatu dla tego rejonu.  Przedstawiono również wyliczenia wynikające z ustawowych algorytmów, które zadecydowały o wersjach nowego podziału gminy.

Wszystkie przedstawione warianty wzbudzają pewne kontrowersje. Warianty przedstawiam w załączniku.

Budzi protest fakt, że o tak ważnej sprawie (nad którą Urząd Gminy pracował  od początku stycznia bieżącego roku) radni (którzy mają podjąć decyzję) w sposób oficjalny dowiadują się na kilka dni przed terminem podjęcia tak ważnej decyzji – decyzji, która niesie  istotne zmiany przynajmniej na najbliższe 5 lat .

Nie zwołano w tej sprawie komisji wspólnej, nie powiadomiono sołtysów – no cóż niejako tradycyjnie radni mają prawie w ostatnim dniu podjąć tak ważką decyzję. Na dodatek,  z toku dyskusji jaka się odbyła na posiedzeniu Komisji Oświaty wynika, że na sesji zostanie radnym przedstawiony tylko jeden projekt uchwały z jednym wariantem podziału na okręgi wyborcze.  Jeśli na sesji planowanej na 27 marca uchwała ta nie zostanie podjęta, to o podziale na okręgi wyborcze zadecyduje komisarz wyborczy.

Projekt Uchwały w sprawie podziału Gminy Żórawina na okręgi wyborcze z trzema załącznikami dt. wariantów podziału

Moim zdaniem w tak ważnej sprawie winno się umożliwić szerszą dyskusję, choćby w gronie radnych i sołtysów oraz uważam, że był na to czas.

Oto moje zastrzeżenia – wątpliwości w stosunku do przedstawionych koncepcji podziału gminy na okręgi wyborcze (pomijając brak informowania radnych, sołtysów i mieszkańców – czyżby na zasadzie „ja tu rządzę?”).

W dwóch wariantach zaproponowano podział gminy na niewielką „bogatą północ” reprezentowaną  aż przez 6 radnych (4 z Żórawiny + 2 z Karwian i Komorowic) oraz niedoinwestowane zaniedbane dużo większe „południe” . Oczywiście zgodne jest to z algorytmami, lecz czy zgodne z oczekiwaniami społecznymi? Ideałem jest gdy radny gminy reprezentuje całą gminę, a nie tylko swój okręg wyborczy. No cóż ideał a życie … ( nawet w toku dyskusji jeden z radnych Żórawiny użył argumentu – nie jest to cytat dosłowny – „wyborcy by mnie zabili gdybym oddał jeden mandat  Żórawiny”). Nie jesteśmy idealni i następna rada również nie będzie złożona z idealnych obiektywnych robotów, więc stosunkowo łatwo przewidzieć gdzie i jak będą inwestowane środki finansowe gminy.

W dwóch wariantach główne zmiany dotyczą wsi: Bogunów, Żerniki Wielkie, Krajków, Polakowice.  Wymienione wioski, nie połączone ze sobą ani historycznie, ani komunikacyjnie, ani organizacyjnie (parafie, szkoły itp.) mają być jednym okręgiem i uzykać   jeden mandat. W wariancie trzecim: Bogunów, Żerniki Wielkie i Krajków mają tworzyć jeden okręg i uzyskać jeden mandat, a Polakowice przypisane byłyby do Starego i Nowego Śleszowa, Nowojowic i Racławic Małych.

Żeby była jasność, nie kwestionuję wyliczeń jakie przedstawił Urząd Gminy,  oburza mnie fakt, że odbywa się to w taki sposób, że nie daje się czasu na analizę przedstawionych koncepcji, nie informuje mieszkańców. Stawia się radnych pod olbrzymią presją ” głosujcie tak bo inaczej komisarz za was podejmie decyzję”. Wszak głosować będziemy 27 marca, czyli  4 dni prze ostatecznym terminem, bez możliwości poprawienia , zmiany itd.

Jednocześnie chcę przypomnieć, że wg PKW  wyborcy – w liczbie co najmniej 15 – mogą wnieść skargę na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów wyborczych do komisarza wyborczego. Mają na to 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. Od postanowienia komisarza wyborczego przysługiwać będzie odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej. Na jej uchwałę zaś – prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego”.

Marek Kraśny

radny

Komentarze