BEZPIECZEŃSTWO I ZMIANA PONAD WSZYSTKO!!!

KAMILA SIERADZKA– okręg nr 5 Wilczków, Pasterzyce, Galowice

 • 40 lat, od 19 lat mieszkam w Wilczkowie, mąż Waldemar, córka Amelia

 • od 2015 mam zaszczyt pełnić funkcję Sołtysa Sołectwa Wilczków- Pasterzyce

Praca na rzecz lokalnej społeczności sprawia mi ogromną satysfakcję. Potrafię słuchać, dążę konsekwentnie do celu- Zawsze wspólnie z moimi Mieszkańcami i na ich rzecz.

Podczas mojej kadencji dużo się zmieniło, aktywnie i z sukcesami pracowaliśmy aby:

 • powstał nowy plac zabaw (konkurs Podwórko Nivea). I tu pragnę podziękować każdemu kto oddał swój głos;

 • chodnik wzdłuż drogi powiatowej w Wilczkowie- Etap I (a przed nami jeszcze dużo pracy by powstał etap II), od początku mojej kadencji walczyłam o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych. TO BYŁO I JEST MOIM PRIORYTETEM;

 • Organizacja Dożynek w Wilczkowie- to tradycja, która zawitała u nas trzy lata temu. Jestem dumna, że mieszkańcy się integrują, współpracują i celebrują piękne Święto Plonów;

 • jako Sołtys organizuję koncerty tematyczne: Zaduszki, Dzień Matki, Sybiracy, Jasełka- to wydarzenia, które na stałe zagościły w Świetlicy w Wilczkowie, współpracujemy z muzykami, Chórami, zespołami ludowymi, zajęcia dla dzieci.

Wymienić można wiele, ale lepiej nie mówić tylko działać- to moje motto.

Dużo mamy jeszcze do zrobienia w naszych miejscowościach a moim celami i misją na pracę w radzie gminy są:

 • poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodników, dróg i punktów oświetleniowych;

 • aktywne wspieranie imprez kulturalnych, zajęć dla dzieci i młodzieży, szkoleń dla dorosłych i seniorów- tak by nasze świetlice wiejskie, Gminne Centrum Kultury żyły i służyły nam wszystkim;

 • stawiam na infrastruktura sportowa (boiska, place zabaw)- to podstawa dla zdrowego rozwoju i wypoczynku każdego mieszkańca;

 • usprawnienie komunikacji gminnej;

 • budowa ścieżek pieszo-rowerowych łączących Naszą Małą Ojczyznę z Wrocławiem i innymi Gminami;

 • wspieranie działań Rady Rodziców, dyrekcji oraz Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Wilczkowie dotyczących funkcjonowania placówki.

W GUMOWCACH CZY SZPILKACH ZAWSZE Z LUDŹMI!!!!

Komentarze