Karolina Zielińska

Mądrze – Nowocześnie – Razem.

O mnie:

Mam 38 lat i od ponad dwóch lat mieszkam w Mędłowie. Od sierpnia tego roku obejmuję funkcję Sołtysa Mędłowa.

Ukończyłam studia ekonomiczne na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, pracowałam w Działach Administracyjnych zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii, a obecnie obejmuję funkcję Dyrektora Zarządzającego.
Praca społeczna i współpraca z ludźmi jest dla mnie niezwykle ważna i cenna. Ogromną satysfakcję daje mi podejmowanie działań ukierunkowanych na lokalną społeczność, chociażby w kwestii organizacji eventów (Dzień Dziecka, I Świętojańskie Nocowanie, Piknik Ratujemy Oliwkowe Serduszko, Dzień Ziemniaka) czy też formalnego reprezentowania moich mieszkańców w sprawach dla nich najważniejszych.

Problemy:

Do dziś w miejscowości, w której mieszkam nie ma świetlicy. Nie ma jej pomimo tego, że Mędłów wciąż się rozwija i mieszka tam około pół tysiąca ludzi, z czego setka z nich to dzieci. Brakuje również infrastruktury dróg i ulic, chodników, bezpiecznego przystanku autobusowego i sprawnej, rzetelnie obsługiwanej komunikacji. Wiele do życzenia pozostawia też infrastruktura szkoły w Rzeplinie czy też propozycja zajęć pozaszkolnych dla dzieci. Wiem, że te kwestie są dziś najwyższym priorytetem. Mam też świadomość, że miejscowości z takimi problemami jest w naszej Gminie wiele.

Wizja i cele:

Wierzę, że Gmina może być zarządzana nowocześnie i w sposób zrównoważony – tak, aby potrzeby wszystkich, a nie wybranych jej mieszkańców były zaspokajane. To ważne, by współpracować z ludźmi, bo RAZEM można WIĘCEJ. Kluczem do sukcesu jest również zwiększanie dochodów Gminy.

Jestem przekonana, ze wiedza, jaką posiadam zarówno dzięki ukończonym studiom, doświadczeniu zawodowemu, jak i mojemu dotychczasowemu zaangażowaniu w działalność lokalną pozwolą mi skutecznie zabiegać o wyznaczone cele:
 Budowa świetlicy i boiska.
 Rozbudowa dróg wewnętrznych i bezpiecznych chodników.
 Sprawna komunikacja.
 Bezpieczna droga do szkoły.
 Pobudzanie inicjatyw mieszkańców.
 Integracja społeczna oraz rozwijanie aktywności sportowej i rekreacyjnej.

Funkcja Radnej w Radzie Gminy Żórawina oznacza dla mnie możliwość faktycznego zabierania głosu i decydowania w sprawach, które są dla Państwa istotne i kluczowe. To niezwykle ważne, dlatego też podczas najbliższych wyborów bardzo liczę na Państwa poparcie.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Karolina Zielińska

 

Komentarze