Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczkowie:

Ceremonia pogrzebowa w intencji zmarłej Pani Dyrektor Elżbiety Kubicz odbędzie się 05.05.2016 r. Rozpocznie ją nabożeństwo
w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca w Żórawinie o godzinie 12:00 a następnie odbędą się uroczystości na cmentarzu w Żórawinie.
W związku z pogrzebem lekcje w tym dniu zostaną skrócone do 30 minut.
1. 8.00-8.30
2. 8.35-9.05
3. 9.10-9.40
4. 9.45-10.15
5. 10.20-10.50
Po 5 lekcji dzieci do poszczególnych wiosek rozwiezie gimbus, który z Wilczkowa wyjedzie o godzinie 11:00.
Jeśli zajdzie taka potrzeba, szkoła w tym dniu zapewnia dzieciom opiekę świetlicową.
Jednocześnie nadmieniamy, że pozostałe kursy autobusów nie zostały odwołane.
Prosimy by rodzice dzieci, które pozostaną w tym dniu dłużej
w szkole zgłosili tę potrzebę w formie pisemnej oraz zaznaczyli którym kursem autobusu uczeń ma wrócić lub o której dziecko zostanie odebrane ze świetlicy.
Dziękujemy za współpracę i zrozumienie wyjątkowej sytuacji
dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy
SP im. Jana Pawła II w Wilczkowie

Komentarze