Wywiady, audycje telewizyjne, zdjęcia i oczywiście informacje wójta gminy Żórawina na sesjach Rady Gminy dają obraz prężnie rozwijającej się i niemal idealnej gminy.

Wszystkie te informacje oraz własne obserwacje z kilku gmin polskich spowodowały, że zajrzałem do danych oficjalnych statystyk .
Chciałbym Szanownym Czytelnikom przekazać garść suchych informacji, uzyskanych z publicznych dokumentów -głównie statystyk.

Ranking gmin podwrocławskich – klasyfikowano 12 gmin.

Gmina Żórawina zajmuje w nim:

11 miejsce – wydatki na 1 mieszkańca (za nami tylko Oborniki Śląskie);
1 miejsce – procent budżetu przeznaczony na administrację (14,3%); dla porównania ostatnia w tym rankingu jest gmina Kobierzyce (7,9%);
11 miejsce – środki w budżecie na finansowanie projektów unijnych; miejsce przedostatnie (0,4 mln zł) za nami tylko Czernica;
8 miejsce – procent budżetu przeznaczony na ochronę zdrowia (0,7 %);
2 miejsce – procent budżetu przeznaczony na oświatę i wychowanie (39,4%); przed nami tylko Czernica ale już w zestawieniu z punktami poniżej :
11 miejsce liczba uczniów w gimnazjach (210); miejsce przedostatnie; za nami tylko Wisznia Mała;
12 miejsce – liczba uczniów szkół podstawowych (548) .
7 miejsce (na 10 gmin powiatu wrocławskiego) – dochody własne budżetu na 1 mieszkańca (w całym województwie 50 miejsce na 169 gmin ogółem);
8 miejsce (na 10 gmin powiatu wrocławskiego ) – środki w dochodach budżetu na finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych na 1 mieszkańca (w całym województwie 112 miejsce na 169 gmin ogółem);
6 miejsce (na 10 gmin) – wydatki budżetu gminy na 1 mieszkańca (w całym województwie 54 miejsce na 169 gmin ogółem);
9 miejsce (na 10 gmin) – odsetek ludności korzystającej z instalacji wodociągowej (w całym województwie 119 miejsce na 169 gmin ogółem);
9 miejsce (na 10 gmin) – odsetek ludności korzystającej z instalacji kanalizacyjnej (w całym województwie 141 miejsce na 169 gmin ogółem);
7 miejsce (na 10 gmin) – odsetek ludności korzystającej z instalacji gazowej
(w całym województwie 104 miejsce na 169 gmin ogółem).

– Długość ścieżek rowerowych, dane z 2015 r. -0,6 km.

Pozostawiam w/w informacje Szanownym Czytelnikom pod rozwagę i powstrzymuję się od komentarzy. Proszę samemu wyciągnąć wnioski.

Marek Kraśny
Radny Gmina Żórawina
źródła:
GUS
Statystyczne Vademecum Samorządowca
Artykuły Gazety Wrocławskiej

Komentarze