Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy Żórawina (23.03.2016r-7.06.2016r). Jakie są ustalenia kontrolerów?

Kontrola wykazała, że obok obowiązków i zadań realizowanych prawidłowo wystąpiły nieprawidłowości i uchybienia. Przedstawiamy nasz skrót protokołu, do którego dotarliśmy.

Do uchybień należy zaliczyć jest niezgodną z Ustawą o zamówieniach publicznych umowę z bankiem prowadzącym rachunek bankowy.

Jednak za nieprawidłowości należy uznać moim zdaniem niedobór w inwentaryzacji  z końca roku 2012 w kwocie 414 658,97 zł. Myślę, iż podatnikom należą się wyjaśnienia. Gdzie podziały się grunty o wartości 174 573,13 zł; budynki i mieszkania za 140 301,13 zł; budowle za 10 130,25 zł; środki transportowe za 48 3455,34 zł; wyposażenie  i narzędzia za 9 970,01 zł oraz inne na kwotę 12 401,47zł. Wójt uznał braki za niezawinione. Czy to tylko błędy w ewidencji? Dlaczego mimo ustawowego obowiązku i wewnętrznych regulaminów nie została przeprowadzona inwentaryzacja na dzień 31.12.2015, o którą dopominają się też kontrolerzy?

Ciekawostką z protokołu są także opisane umorzenia zaległości podatkowych. Podatnik występuje  z wnioskiem o umorzenie (zaległość+odsetki) w kwocie 53 855,95 zł a Wójt decyzją z dnia 31.03.2015 r. umarza tylko 64 312,85 zł (GRATYSIK czy POMYŁKA?). Albo umorzenie podatku rolnego za rok 2013 (8134,67zł+261zł odsetki), na podstawie prośby, bez zebrania materiału dowodowego. Naliczanie czynszów za nieruchomości gminne też wygląda jakoś dziwnie, zgodnie z umową za lokal użytkowy w miejscowości T. najemca powinien dostać naliczenie w kwocie 6974,10 zł a dostaje 2 324,70 zł. Podobna sytuacja w miejscowości G.- gminie należało się 8 856,00 a dostaje naliczenie na kwotę 2 952,00 zł.

WINDYKACJA. RIO pod lupę wzięło 11 dłużników (można powiedzieć aż i tylko). Tu naruszono chyba wszystkie możliwe przepisy. U całej 11 stwierdzono opóźnienia z wystawieniem upomnień i tytułów wykonawczych nawet do 1244 dni po ustawowym terminie. U jednego dłużnika nie wystawiono dwóch tytułów wykonawczych a u 7 nie zabezpieczono zaległości podatkowych wpisem na hipotekę, nie skorzystano także z możliwości ustanowienia skarbowego. BOGATA GMINA ciśnie się na usta.

RIO zwraca uwagę na opóźnienia w płatnościach za zlecone zadania inwestycyjne. Mało tego łamane są przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych- zastrzeżenia dotyczą kwot zawieranych umów, które nie mają w całości pokrycia finansowego  w przyjętym budżecie czy wieloletniej prognozie finansowej (moim zdaniem Rada Gminy nie jest informowana o faktycznych planowanych kosztach inwestycji).

Prawdziwym hitem dla mnie są deklaracje, na podstawie których płacimy podatek od nieruchomości (od osób prawnych sprawdzono zaledwie 23 a tu takie niespodzianki).

W deklaracjach wykazywano mniejsze powierzchnie niż ujęte w rejestrze gruntów. Powodowało to niższe naliczenia podatku, z którego żyje Gmina. Oczywiście podam przykład – podatnik podaje w deklaracji 11 123 m2 a rejestr gruntów pokazuje 14 162,18 m2. Gmina traci 1657 zł . Drugi przykład złożona deklaracja przez podatnika 2728,29 m2 a rejestr gruntów pokazuje 18 847,234 m2. Podatnik ZANIŻA powierzchnię o 16 119 m2!!!!!! NIKT nie reaguje, wysyła wymiar podatku wg złożonej deklaracji- na nieprawidłowości zwracają uwagę kontrolerzy.

CZY W GMINIE NIE MA PRACOWNIKÓW, KTÓRZY POTRAFIĄ PORÓWNAĆ ZŁOŻONĄ DEKLARACJĘ Z REJESTREM Z GRUNTU. NAWET NIE TRZEBA wychodzić z URZĘDU by to fizycznie zmierzyć.

a poniżej wnioski pokontrolne:

http://bip.wroclaw.rio.gov.pl/dok_wnioski/439K014K16.pdf

oraz protokół z kontroli

WK-WR-40-14-2016-349—Zorawina—1

WK-WR-40-14-2016-349—Zorawina—2

 

Komentarze