Informację Pana Wójta dotycząca budowy oświetlenia drogowego w związku z włamaniami:

W związku z narastającą ilością włamań do domów w m. Żórawina usytuowanych przy ul. Księżycowej, ul. Gwiaździstej, ul. Słonecznej oraz ul. Gimnazjalnej, Gmina Żórawina podejmie stosowne działania w celu budowy oświetlenia drogowego na w/w ulicach zwiększając tym samych bezpieczeństwo, oraz komfort zamieszkałych tam mieszkańców. W związku na wysokie koszty wykonania oświetlenia drogowego prace będą wykonane w etapach. Mamy nadzieję, że wykonane oświetlenie w przyszłości uniemożliwi dokonywanie włamań w tej części miejscowości.

Wójt Gminy Żórawina
Jan Żukowski

Informacja przysłana z gminy w dokumencie pdf – informacja.pdf

Komentarze